Unit Kepimpinan

1. Program Pembangunan Kecemerlangan Kepimpinan Bersama Graduan IPTA/IPTS
(Forum Perdana Siswa)
Tempat : Universiti Malaysia Sabah
Tarikh : Ogos
Sasaran : 25 orang
Objektif : Mengenal Pasti Pemimpin IPTA/IPTS sabagai pelapis

2. Program Pengurusan Kepimpinan Yang Berkualiti
Tempat : 9 Bahagian
Tarikh : Julai
Sasaran : 25 orang

3. Pengurusan Komunikasi di Kalangan Pemimpin Belia ( Debat/Pidato/Syarahan)
Tempat : 9 Bahagian
Tarikh : September

4. Program Jati Diri Dalam Berpasukan (Teamwork)
Tempat : 9 Bahagian
Tarikh : Oktober

5. Pemimpin Rakan Pembimbing
Tempat : Kota Kinabalu
Tarikh : November