Unit Jaringan Kerjasama

Domain Bebas Tingkah Laku Devian
Majlis Berkhatan
Tempat : 9 Bahagian
Tarikh: oktober – November

Domain Hubungan Sosial
Program Kepakaran Sosial Dan Kecemerlangan Keibubapaan
(Interaksi Di Antara Ibu Bapa Dan Belia)

Dari Belia untuk Belia
Tempat : 9 Bahagian
Tarikh : julai-november
Sasaran : 300 orang

 

Khidmat Komuniti Belia Sabah/Bantuan Kemasyarakatan
Tempat : 9 Bahagian
Tarikh : Julai – November
Sasaran : 150 orang

Kempen Kesedaran Alam Sekitar/Covid 19
Kumpulan 1 & 2
Tempat : 27 Daerah
Tarikh : Julai- November
Sasaran : 240 Orang

Bengkel Kajian Impak Indeks Belia Sabah Bersama Pegawai KBSS
Tempat : Kota Kinabalu
Tarikh : Oktober
Sasaran : 50 orang

Seminar Kajian Impak Belia Sabah/ Bersama Pemimpin Belia
Tempat : Kota Kinabalu
Tarikh : November
Sasaran : 50 orang